Chúng tôi đã làm được

Chúng tôi đã làm được , nhìn khán giả họ làm gì kìa , Liont hạnh phúc vô cùng . Thank you all !
Cảm ơn sự ủng hộ của khán giả Việt nam trong bao nhiêu năm để Liont khg bỏ cuộc . Trên con đường trình phục đỉnh cao nghệ thuật
Thank mama Nguyenthu Thuy
Vợ yêu Chu Quỳnh Trang
Và team Liont Michael Sim , Jackson Boogie J mai tinh vi Nguyễn Cường Nguyễn Cường Coollow Marin Sato Hoshito Torres Tanaka Minh Kiên Lại Sao Mai
My family
Đã hỗ trợ Liont nhiều , Many Thanks Bro Felix Huang Radikal