Chị Ly Pham viết đoạn này hay quá

Chị Ly Pham viết đoạn này hay quá
“Không có cách nào khác, là mỗi người phải tự học cách làm chủ những thông tin mà mình có, tự mình đánh giá những luận điểm nào là đáng tin cậy hoặc không. Đó là thử thách của một xã hội trong đó người dân có quyền được thông tin. Sẽ có những lệch lạc, có người bị thiệt thòi, có những tác động không mong muốn, nhưng đó là cái giá để chúng ta tiến tới một xã hội trưởng thành, trong đó quyền được thông tin của người dân được bảo đảm.”
Hôm nọ Hiep Le Van có hỏi, năm sau muốn làm 1 BXH tốt hơn thì cần yếu tố gì? Hệ thống CNTT tốt? Chuyên gia giỏi ? Mình bảo mấy cái đó VN có hết rồi; VN giờ chỉ thiếu “thái độ đánh giá, khả năng tiếp nhận và phân tích cũng như sự sẵn sàng đóng góp thông tin từ phía người dân nói chung thôi”