Cạnh khoé

Cạnh khoé, nói xấu sau lưng, bóng gió, và thường xuyên phán xét về người khác là những điều khiến cho một người nhanh chóng mất đi nhiều mối quan hệ, thêm gây thù chuốc oán trên thế giới ảo mà người dùng thật này.
Những người cổ suý cho điều đó lại càng tệ hơn khi mà mình chưa biết rõ ngọn ngành, chỉ nghe theo một phía, tự cho mình quyền phán xét dựa theo cảm tính để rồi trở thành người đổ thêm dầu vào lửa.
Hãy sống tốt cho mình trước đã.
Khi mà cuộc đời mình còn chưa tốt đẹp, vẹn toàn thì không nên phán xét, đánh giá hay cạnh khoé, bóng gió về người khác.
Sống để được lòng tất cả mọi người mới khó, chứ sống mà cứ phải để mọi người giật thót lên về mình, huỷ kết bạn cho đỡ phiền, block luôn cho đỡ ngứa mắt thì dễ lắm.
Chúng ta cũng nên huỷ kết bạn với người đó bởi với một người luôn sẵn sàng làm điều đó thì rồi cũng sẽ đến ngày chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của họ.
Kết quả của mọi quan hệ đều do ăn ở mà ra, hậu quả của mọi mối quan hệ đều do thái độ mà ra.
Think Different.