Cái thời tiết xứ ta trắc nết như một mụ nạ dòng

Cái thời tiết xứ ta trắc nết như một mụ nạ dòng. Sự ấy làm cho tâm tính con người luôn cắc cớ, nhất là liền bà.
Nếu như xuân thì làm cho các cô nàng phơi phới thời đông tàn làm phai úa và trơ trụi những hồn bướm mơ tiên. Thừa thãi một chút thu thiu thối cũng chẳng cứu rỗi được những xót xa. Còn mùa hạ ấy à? Thôi thời chán chả buồn diễn tả nên viết mẹ thành thiên LIỀN BÀ MÙA HẠ đặng mua vui.
Cơ mà chờ báo đăng lên đã.
***
Tối qua ngồi Bảo Lâm Quán chiêu chai diệu tăm nhắm với đĩa xác ve. Gã chủ nhân Nguyễn Quốc trọc bảo là ve lột xác từ dưới đất trèo lên cây nên bỏ lại chút bầy hầy thương nhớ. Cũng giống như con vờ ở những triền sông, giao cấu xong chỉ còn mỗi lớp xác vỏ bên ngoài nổi dập dềnh trong mênh mông chiều lộng. Gã kết luận, những con bắt đầu bằng chữ Vê đều thế cả.
Giá mà con Vợ cũng như con Vờ, con Ve nhẽ có phải hoang đàng không?
Hehe…!!!
***
Đàn bà mùa hạ ối a
Chửa thiu nhưng thối như là…mắm tôm.