Buôn bán gì kỳ quá trời luôn nè :D

Buôn bán gì kỳ quá trời luôn nè 😀
Sổ tay Chi toàn mua bên The BANDIA vì từ hồi mua quyển đầu tiên đã mê luôn rồi. Xong hồi năm ngoái lúc bắt đầu viết bút máy Chi tính hỏi mua thêm cái đồ cuộn bút bằng da để cất viết, mà tiệm hết rồi hẹn Chi qua Tết sẽ có. Mà chắc bạn bận quá chưa có kịp làm, Chi thì nhây nên tháng nào cũng vô hỏi thăm ỉ ôi. Xong hôm nay tự nhiên có người kêu xuống nhận quà, mở ra thấy như vầy nè trái tim mỏng manh xúc động quá chịu hổng có nổi. Rồi như này làm sao tôi ngừng vô page ngắm đồ, ngừng việc cống nạp tiền để mua sổ tay siêu đẹp của bạn được chứ hả.