Bùi Anh Tấn: chúng ta đang vi phạm vào quyền bày tỏ ý kiến của ĐBQH

Bùi Anh Tấn: chúng ta đang vi phạm vào quyền bày tỏ ý kiến của ĐBQH….
Mình: Tấn sai rồi. ĐBQH chỉ được quyền bày tỏ ý kiến CỦA CỬ TRI mà họ đại diện.
H.L: (đại ý) luật Mỹ cấm gọi Trump lú…
Mình: có mà luật Mỹ Tho thì có. Truyền thông Mỹ có thể thóa mạ TT của họ lú, ngu, đần độn…chỉ có một vùng cấm duy nhất là không được vu cáo các loại tội hình sự mà ko có bằng chứng. Ví như bảo Trump ấu dâm chẳng hạn.
Cái này mới hay nè H. L. Hành pháp ở thế bị động. Nếu Trump ko kiện thì vô can cho nguời nói.
Trump like, dửa bát xong viết kĩ. Thực ra điều này rất hay.