#AQVA không xa lạ gì nữa

1 1 1 1  
#AQVA không xa lạ gì nữa
Chỉ muốn hít mãi thôi
Mùi lưu hương lâu . Mà giá đang sale 1/2 tai Uc chai 100ml cho 1 sản phẩm chất lượng
Hàng chính hãng xách tay Úc 100% có bill
See Translation