Ăn nhậu cho cố tới giờ vẫn còn ngủ

1  
Ăn nhậu cho cố tới giờ vẫn còn ngủ, không lo đi làm. 🙂
See Translation