[4 CẤP ĐỘ PHÁT NGÔN CỦA NHÀ KHOA HỌC]

[4 CẤP ĐỘ PHÁT NGÔN CỦA NHÀ KHOA HỌC]
1. Nghiên cứu về cái gì thì nói về đúng cái đó. Ví dụ: sau khi 1 nhóm NC về tác động của vụ Formosa tới nước biển; nhóm NC công bố về kết quả đánh giá của mình
2. Dùng 1 lý thuyết, mô hình đã được thừa nhận và được chứng minh nhiều lần trước đó để giải thích cho 1 sự vật hiện tượng. Ví dụ: Khi Tạ Bích Loan hỏi 1 nhà NC tâm lý “Động cơ từ thiện để làm gì?”, anh này đã dùng 1 lý thuyết trong tâm lý học để trả lời (thực ra trong ngôn ngữ khoa học thì người ta chỉ gọi đó là Giả thiết thôi)
3. Dùng các case tương tự để so sánh, đối sánh. Ví dụ: khi vụ XH 49 trở nên om sòm, nhiều NKH đưa ra đối sánh XH 49 với các XH khác (Times, QS …). (Thực tế thì chả có lý thuyết nào về XH bắt buộc là phải dùng tiêu chí này hay không được dùng tiêu chí kia cả)
4. Không nghiên cứu, không có lý thuyết đỡ, không có đối sánh gì cả, mà nói theo trực quan, cảm nhận cá nhân. Ví dụ như trong bài dưới đây, chị Hương có đề xuất Hội đồng trường phải có Công an Phường làm đại diện chả hạn, he he.
PS: Mình rất phục các NKH nào thường xuyên phát ngôn ở cấp độ 4 he he