29032017 Viết gì cho những ngày buồn tênh

29032017 Viết gì cho những ngày buồn tênh… nhìn tấm ảnh này thấy mình cũng có gương mặt điện ảnh lắm chứ chẳng đùa :v
[2013]
Tôi không cho phép bạn làm tổn thương tôi lần nào nữa!
Tôi chán ghét sự dối lừa … làm ơn đi!
tôi ko nói ra, đâu phải là tôi không biết! Tôi đang đợi lòng tự trọng của bạn lên tiếng đó!
p.s: 누군지 안다면서 …
See Translation