Monthly Archive: July 2017

Muỗi ơi là muỗi

  Muỗi ơi là muỗi, ai lo lắng về muỗi thì ới e. Hàng về đâu hết đấy nên mọi người cứ phải chờ. Hôm nay mình còn ít này bao gồm. – Xịt phòng diệt muỗi, nhỏ bé mà…
Read more