Monthly Archive: April 2017

TẢN MẠN VỀ

TẢN MẠN VỀ CÁI THÚ ĐỌC SÁCH HOÀNG HỮU ĐẢN Trước mặt tôi là mấy cuốn sách mới, in rất đẹp, tôi vừa xem xong: – Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư; – Annam, cuốn tiểu thuyết dày…
Read more

Sáng nay

Sáng nay, Sách và trẻ thơ sẽ dạy luôn cho 5 khối của trường tiểu học Nguyễn Huệ- Thống Nhất- Đồng Nai. Nếu theo số hs của trường thì có tới 730 em. Đình Tài miệt mài suốt 5 tiếng…
Read more