Monthly Archive: March 2017

Stop

Stop. Đừng làm tình Hồ Gươm nữa các anh ơi. Làm tình phải có nghệ thuật! Trông xấu lắm. Chả ra hồn. Hồ Gươm bây giờ là Thùng Rác chứa đựng các idea làm đẹp đỉnh cao của trí tuệ…
Read more