10 LÝ DO GIÀU

10 LÝ DO GIÀU
1️⃣ Ko từ mọi gian nan cực khổ
… VÌ CẦN KIỆN MÀ GIÀU …
2️⃣ buôn bán công bằng nhiều khách hàng
… TRUNG HẬU MÀ GIÀU …
3️⃣ mỗi sáng thức đậy sớm
… CHĂM CHỈ LÀM GIÀU …
4️⃣ thường chăm lo việc gd
… LÂU NGÀY RỒI SẼ GIÀU …
5️⃣ giữ gìn nhà cửa đề phòg trộm cườp hoả hoạn
… CẨN THẬN MÀ GIÀU…
6️⃣ khôg làm nhữg việc phi pháp
… GIỮ MINH MÀ GIÀU …
7️⃣ trong nhà già trẻ giúp đỡ lẫn nhau
… MỘT LÒNG LÀM GIÀU ..
8️⃣ vợ hiền . Con ngoan khôg hà hiếp ghen tuông
… GIÚP GIA ĐÌNH GIÀU …
9️⃣ dậy con cháu biết tạo lập sự nghiệp
… ĐỂ ĐỜI SAO GIÀU …
một lòng tích đức làm thiện
… VÌ Ở HIỀN MÀ GIÀU…
☃️☃️☃️☃️
See Translation