⛈Sài Gòn là nhưng đêm mưa bất chợt ầm ầm k kịp vuốt mặt chạy vội đi mua áo mưa thì xe nổ văng cả ruột ra ngoài

⛈Sài Gòn là nhưng đêm mưa bất chợt ầm ầm k kịp vuốt mặt chạy vội đi mua áo mưa thì xe nổ văng cả ruột ra ngoài,chật vật tìm chổ thay ruột vừa xong đi được 1 đoạn thì xe ì ì tắt máy tiếp vì hết xăng phải dầm mưa dắt bộ về nhà.Quá là kinh dị và sợ thực sự
See Translation