☺️ Cùng Tít trải nghiệm tại Baby Hub

☺️ Cùng Tít trải nghiệm tại Baby Hub
– Chàng rất hợp tác vận động thể dục trước khi bơi.
– Xuống nước lúc đầu rất căng thẳng – nghịch vận động – thư giãn cảm nhận. Bố mẹ cho ra thì khóc đòi bơi tiếp
– Về là chàng đòi bú, ngụ 4h liền
Tít yêu 3 tháng 8 ngày
See Translation