‍♀️Thử thách cuối cùng cũng là thử thách căm go nhất của buổi học teambuilding hôm nay

1 1 1  
‍♀️Thử thách cuối cùng cũng là thử thách căm go nhất của buổi học teambuilding hôm nay, 4 team phải phối hợp cùng nhau làm sao với sợi dây thừng và 2 miếng gỗ phải lấy được mật mã ở giữa mà không được chạm và làm đổ bất kì vật gì bên trong vùng cấm địa…
-Thật ra bạn sẽ chưa biết mình làm được gì nếu chưa thử.Phút xuất thần thì cũng làm “siêu nhân” đội mũ bảo hiểm và đu dây được chứ k phải chỉ là bb vô dụng nhoé….
#Teambuilding #VNA #TeamSang
See Translation