Sự bao dung

Sự bao dung, thông cảm, sẻ chia, vẫn là nền tàng vững vàng nhất để có thể sống hạnh phúc. Vậy mà, trải qua bao nhiêu sung đột mới nhận ra sai lầm và cố chấp của bản thân. Đến khi mất rồi, xa tầm với rồi mới có suy nghĩ phải sống là ng đàn ông quyết đoán. Đàn ông luôn trưởng thành chậm, và đàn bà thì dù tnao chả đủ bao dung và kiên nhẫn để chờ đợi. Sống trên đời đều có nhân quả, đàn bà chỉ cần sống tốt thôi còn đâu để số phận an bài ❤️
See Translation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *