70 tuổi

70 tuổi, cô Khánh Ly về Việt nam, hát lại những bài hát ngày xưa. Cô bảo cô lỡ hẹn với nhiều người… Còn mình, giá như hôm qua có thể cầm được chiếc vé có giá 2 triệu rưỡi…
Read more