Điển hình của Chém Gió là ” Nói một đằng

Điển hình của Chém Gió là ” Nói một đằng, làm một nẻo” ! Nói không đi đôi với Làm, Học không đi đôi với Hành, Lý luận không gắn liền với Thực tiễn !!! hihihih Thầy giáo mình, một GSTS rất nổi tiếng và tâm huyết về Thiết Kế , Xây dựng , Tổ Chức Chính quyền Đô Thị có nói ” Càng hô giảm thì càng tăng, càng hô chuẩn bị giảm thì tăng chóng mặt vì,,,,sợ khóa cửa”
=======
Hôm nay, đoàn giám sát của QH họp phiên thứ hai, nghe Chính phủ báo cáo và giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Trưởng đoàn giám sát dẫn chứng, biên chế tăng 20.400 người, bằng 0,57% chứ không phải giảm như đã đề ra từ nay đến 2021 giảm 10% (mỗi năm giảm từ 1 – 2%).
“Việc chi lương, quỹ lương cho biên chế năm 2015 là 405.000 tỷ đồng nhưng đến 2016 đã tăng lên 410.000 tỷ đồng, tăng 1,3%. Điều đó cho thấy chúng ta làm chưa hiệu quả, chưa có con số thuyết phục”, ông nói.