Có thể nhiều người còn chưa biết về Văn đoàn Độc lập và những suy tư của tác giả ” Đất nước đứng lên”

Có thể nhiều người còn chưa biết về Văn đoàn Độc lập và những suy tư của tác giả ” Đất nước đứng lên” . Xin chia sẻ bài trả lời phỏng vấn của nhà văn Nguyên Ngọc . Thanks
” Là người chủ xướng xây dựng Văn đoàn Độc lập, ông vui lòng cho độc giả biết đôi nét về Văn đoàn Độc lập?
Trước hết chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng dồn nhau hết vào trong một HNV của nhà nước, nằm chung trong cái gọi là “hệ thống chính trị” của Đảng và nhà nước, đương nhiên là công cụ của họ. Chúng tôi không coi văn học và nhà văn là công cụ của ai hết.
Chúng tôi muốn gặp nhau trong một hội đoàn gồm những người cầm bút độc lập, sống, viết một cách độc lập và chịu trách nhiệm về cái viết của mình trước cuộc sống, trước đất nước và công chúng của mình.
Chúng tôi là nhóm họp của những người cầm bút độc lập đầu tiên. Mong sẽ là mở đầu cho những nhóm họp đa dạng, phong phú nữa về sau.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *