Monthly Archive: May 2018

Vỡ mộng …

Vỡ mộng … Như vậy, mọi việc đã xong xuôi, một ba lô quần áo, mì gói, thuốc cảm cúm, thuốc lá và 2 con máy ảnh loại xịn cùng với chiếc xe máy nổ đòm đòm của anh bạn…
Read more