Monthly Archive: May 2018

Vỡ mộng …

Vỡ mộng … Như vậy, mọi việc đã xong xuôi, một ba lô quần áo, mì gói, thuốc cảm cúm, thuốc lá và 2 con máy ảnh loại xịn cùng với chiếc xe máy nổ đòm đòm của anh bạn…
Read more

[feedback ]

[feedback ] Hớ hớ, cứ lâu lâu mà đi chơi, gặp lại những người quen cả tỉ năm mới gặp. Thì thế nào Lan béo cũng được khen trẻ ra mỡ màng ra nhá Nhất là có những anh bạn…
Read more