Monthly Archive: May 2017

Cập nhật:

Cập nhật: LÀM VIỆC VỚI CAQ2 – Tp. HCM VỀ VỤ VIỆC CÔN ĐỒ XÔNG VÀO NHÀ ĐÁNH NGƯỜI. Sáng nay, ngày 26/05/2017 tôi đã đến CAQ2 – Tp. HCM làm việc và gửi “ĐƠN KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ KHẨN…
Read more