Monthly Archive: April 2017

– Ối cụ ơi, cụ chết sớm để lại 1 đám con thơ dại quá… Về tới đầu làng nghe người làng kháo nhau như vậy, giật hết cả nảy. Làng mình có nhà nào chết sớm để lại đám…
Read more