Monthly Archive: April 2017

… NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG được giải Ấn tượng của Ban Giám Khảo, rất bất ngờ, vinh dự và hạnh phúc. … Cả nhà đã xem tập Chuyện Phim chưa ạ? Chưa xem thì mời xem lại…
Read more