Monthly Archive: April 2017

TẢN MẠN VỀ

TẢN MẠN VỀ CÁI THÚ ĐỌC SÁCH HOÀNG HỮU ĐẢN Trước mặt tôi là mấy cuốn sách mới, in rất đẹp, tôi vừa xem xong: – Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư; – Annam, cuốn tiểu thuyết dày…
Read more