Monthly Archive: March 2017

– Ông có chiều vợ không? – Không! – Vãi cứt! Thấy 2 người tình cảm thế tôi cứ tưởng ông phải chiều vợ lắm! Thực ra tôi không có cơ hội được “chiều vợ” mấy! Vợ tôi sống chủ…
Read more